IC-E2820 & APRS

Icom IC-E2820 sice disponuje přijímačem GPS ale pozici do APRS umí posílat pouze skrze D-star. Automatické posílání pozice skrze D-star se však nedoporučuje kvůli častému a zbytečnému zatěžování všech prolinkovaných převaděčů. Naštěstí má 2820 výstup GPS dat z RS232 takže stačí doplnit tracker, který se postará o generování analogových APRS dat, a využít polovinu rádia pro odesílání packetů analogovou cestou na známý kmitočet 144.8 MHz. Já jsem použil Raspberry Pi a SW DireWolf. S touto kombinací mám dobré zkušenosti a navíc, zajištěný přísun Raspberry 🙂

GPS Data

Aby 2820ka posílala GPS data na port RS232, je nutné mít v “SET MENU” povolenou funkci “GPS” a ve fast menu zapnuté odesílání dat, které je signalizováno zobrazením “G-D” na displeji.

Malý problém nastane, pokud chceme využít RS232 vyvedenou na GPIO piny Raspberry. Raspberry má 3V logiku ale 2820 potřebuje pro odesílání dat zápornou úroveň -5 až -10V na TXD pinu. Potřebnou úroveň obstará obvod MAX232 (MAX3232). Zapojení je dostupné v datasheetu. Já jsem použil následující zapojení s obousměrnou komunikací:

Klíčování

Pro klíčování je využito GPIO pinu, který přes relé spíná PTT na GND. Relátkem je zajištěno galvanické oddělení od rádia.

Audio cesta

Audio cesta je galvanicky oddělena oddělovacím transformátorem 600:600 ohm. Já jsem pro experimenty propojil zvukovou cestu oběma směry a tudíž jsem kvůli absenci zvukového vstupu na Raspberry použil externí zvukovou kartu. Zapojení je následující:

Celkové schéma obsahuje více komponent než je pro samotný tracker potřeba ale to už si každý navrhne podle sebe. Já jsem navíc osadil i relé pro signalizaci otevřeného squelche do Raspberry a dva oddělené zvukové výstupy z rádia. Jeden pro Raspberry a druhý pro čtení APRS packetů např. pomocí aplikace APRSdroid. Výsledek vypadá takto:

Celý interface jsem osadil na jednostranný plošný spoj a výsledek je zde:

Direwolf

Direwolf má obsáhlou dokumentaci: https://github.com/wb2osz/direwolf/tree/master/doc a je zde i podrobný návod na tracker z Raspberry takže není potřeba se mu více věnovat.

A na závěr důležité odkazy a zdroje odkud jsem čerpal: